Chişinau
8 members Moldova
Romana: Moldova este situată în Europa de Est. Vecinii săi de frontieră includ România și Ucraina. Odată cu dizolvarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, aceasta și-a declarat independența la 27 august 1991. Râurile Prut și Nistru străbat Moldova. La est de râul Nistru se află Transnistria, care și-a declarat independența în mod unilateral. Suprafața totală a Moldovei este de 33.846 de kilometri pătrați. Populația sa este de aproximativ 4,5 milioane. Moldovenii constituie cea mai mare parte a țării. După aceea, sunt ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, români şi ţigani în poziţia minoritară. Capitala și cel mai mare oraș al țării este Chișinău. Limba sa oficiala este romana. Limbile regionale recunoscute includ bulgară, rusă și găgăuză.   English: Moldova is located in Eastern Europe. Its border neighbors include Romania and Ukraine. With the dissolution of the Union of Soviet Socialist Republics, it declared its independence on 27 August 1991. The Prut and Dniester rivers run through Moldova. To the east of the Dniester River is Transnistria, which declared its independence unilaterally. The total area of Moldova is 33,846 square kilometers. Its population is approximately 4.5 million. Moldovans make up the majority of the country. After that, there are Ukrainians, Russians, Gagauz, Bulgarians, Romanians and Gypsies in the minority position. The capital and largest city of the country is Chisinau. Its official language is Romanian. Recognized regional languages include Bulgarian, Russian and Gagauz. Türkçe: Moldova, Doğu Avrupa’da yer almaktadır. Sınır komşuları arasında Romanya ve Ukrayna bulunmaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ile 27 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Moldova’nın içerisinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir. Dinyester Nehri’nin doğusunda bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bulunmaktadır. Moldova’nın toplam yüzölçümü 33.846 kilometrekaredir. Nüfusu ise yaklaşık olarak 4.5 milyondur. Ülkenin çoğunluğunu Moldovanlar oluşturmaktadır. Bunun ardından azınlık konumunda Ukraynalılar, Ruslar, Gagavuzlar, Bulgarlar, Rumenler ve Çingenler bulunmaktadır. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Kişinev’dir. Resmi dili ise Rumencedir. Tanınan bölgesel diller arasında Bulgarca, Rusça ve Gagavuzca bulunmaktadır.
Onur Türk
adrian lupu
Gabi
+5